Giao kết hợp đồng là một trong những hành vi làm phát sinh quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm. Tuy nhiên, không phải khi kết giao hợp đồng những bên sẽ thực thi không thiếu nghĩa vụ và trách nhiệm cũng như đúng theo pháp luật của hợp đồng. Vậy, vi phạm hợp đồng là gì ? Hậu quả pháp lý khi vi phạm hợp đồng ?

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề Vi phạm hợp đồng tiếng Anh là gì?

Khái niệm vi phạm hợp đồng?

Vi phạm hợp đồng là hành vi không thực thi hoặc triển khai không đúng những nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh từ hợp đồng .

Đang xem: Phạt vi phạm hợp đồng tiếng anh là gì

Vi phạm hợp đồng xảy ra khi hợp đồng được giao kết hợp pháp và đã có hiệu lực pháp luật. Hợp đồng hợp pháp là hợp đồng được giao kết thỏa mãn các yếu tố cơ bản như: Thể hiện sự tự do ý chí của các bên tham gia giao kết, được ký kết bởi các chủ thể có đầy đủ năng lực ký kết hợp đồng,…

Bạn đang đọc: Vi phạm hợp đồng tiếng Anh là gì?

Không thể xem là có hành vi vi phạm hợp đồng nếu bên thực thi hành vi không có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi hành vi đó .

Vậy Vi phạm hợp đồng tiếng Anh là gì? hãy cùng chúng tôi theo dõi qua nội dung bài viết sau đây.

Vi phạm hợp đồng tiếng Anh là gì?

Vi phạm hợp đồng tiếng Anh là breach of contract và định nghĩa Contract breach means an act of failure to perform or improperly perform obligations arising from a contract. Obligations arising from a contract are obligations recognized in the terms of the contract or prescribed by law governing that contract .

Một số từ tiếng Anh liên quan tới vi phạm hợp đồng 

– Make / sign / enter into a contract : Ký kết hợp đồng .– Draw up a contract : Thảo hợp đồng .– Breach / break a contract : Vi phạm hợp đồng .– Honor a contract : Tôn trọng hợp đồng .– Negotiate a contract : Thương lượng hợp đồng .– Perform a contract : Thực hiện hợp đồng .– Renew a contract : Gia hạn hợp đồng .– Void contract : Hợp đồng vô giá trị .– Binding contract : Hợp đồng ràng buộc .– Exclusive contract : Hợp đồng độc quyền .

Xem thêm: Đức Và Đan Mạch Xây Dựng Đường Hầm Dưới Biển Dài Nhất Thế Giới Kỳ Công Ra Sao?

*

Hậu quả pháp lý của vi phạm hợp đồng

Căn cứ theo pháp luật của pháp lý thì có hai hình thức chịu nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại, đơn cử :– Phạt vi phạm hợp đồng :Quy định tại Điều 418 – Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, lao lý về thỏa thuận hợp tác phạt vi phạm như sau :

Điều 418. Thỏa thuận phạt vi phạm

1. Phạt vi phạm là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm .

2. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

3. Các bên hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác về việc bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại .Trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận hợp tác về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ phải chịu phạt vi phạm .Trường hợp những bên có thỏa thuận hợp tác về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận hợp tác về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm chỉ phải chịu phạt vi phạm. ”Bên cạnh đó, việc phạt vi phạm chỉ đặt ra nếu có sự thỏa thuận hợp tác của những bên chủ thể trong hợp đồng. Có thể hiểu, nếu trong hợp đồng không có ghi nhận về yếu tố phạt vi phạm thì bên bị vi phạm không có quyền nhu yếu phạt vi phạm hợp đồng so với bên vi phạm .– Bồi thường thiệt hại :Theo pháp luật của Luật Thương mại năm 2005, những loại thiệt hại mà người vi phạm hợp đồng phải bồi thường, đơn cử :+ Giá trị kinh tế tài chính, giá trị hợp đồng thực tiễn mà bên bị vi phạm phải chịu do hành vi gây thiệt hại của bên vi phạm .+ Các khoản lợi, lãi mà bên bị vi phạm đáng lẽ ra được hưởng nếu không có vi phạm xảy ra .Bên cạnh đó, Bộ luật Dân sự năm năm ngoái cũng pháp luật một số ít người bị thiệt hại có nhu yếu bồi thường những khoản sau :+ Giá trị quyền lợi mà lẽ ra người đó sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại .+ giá thành phát sinh do không triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng .+ Có hành vi vi phạm hợp đồng .+ Có thiệt hại thực tiễn xảy ra .+ Việc vi phạm hợp đồng là nguyên do trực tiếp gây ra thiệt hại .

Một số biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng

Thứ nhất: Thương lượng,  hòa giải

– Đây là giải pháp luôn được khuyến khích khi xảy ra bất kỳ một vụ tranh chấp hợp đồng nào. Nhằm xử lý một cách nhẹ nhàng nhất vấn đề .– Việc thương lượng hòa giải hoàn toàn có thể do những bên dữ thế chủ động gặp gỡ nhau để xử lý nhưng nhiều trường hợp phải do Tòa án hoặc cơ quan Trọng tài thương mại hòa giải .– Việc thương lượng – hòa giải nếu đạt được tác dụng thì sẽ có nhiều quyền lợi cho những bên như không phải nộp án phí, rút ngắn thời hạn triển khai hợp đồng … Và hơn hết, nó làm hài lòng những bên tranh chấp .– Thông thường việc thương lượng – hòa giải chỉ đạt hiệu quả do thiện chí của những bên và hầu hết việc vi phạm, tranh chấp là do nguyên do khác quan hoặc vì hiểu nhầm hay hiểu không rất đầy đủ nội dung hợp đồng .

Điểm lưu ý có tính nguyên tắc là bất kỳ một việc vi phạm hoặc tranh chấp hợp đồng nào cũng cần tiến hành biện pháp thương lượng – hòa giải trước, bởi vì nếu bỏ qua biện pháp này thì có nghĩa bạn đã bỏ qua một cơ hội tốt mà không có một biện pháp nào có thể hiệu quả hơn.

Xem thêm:

Thứ hai: Yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài thương mại giải quyết

– Nếu việc tranh chấp xuất phát từ hợp đồng ( dân sự, thương mại, lao động ) mà những bên không tự xử lý được thì nên nhu yếu Tòa án hoặc Trọng tài thương mại ( chỉ vận dụng trong trường hợp tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại – thương mại xử lý để bảo vệ quyền loại cho mình trong thời hạn luật định .– Việc nhu yếu Tòa án hoặc Trọng tài thương mại xử lý là giải pháp thiết yếu và hữu hiệu khi không còn giải pháp nào hoàn toàn có thể làm đổi khác được tình hình bởi những cơ quan này, nhất là Tòa án, là những cơ quan có thẩm quyền ra những phán quyết bảo vệ những quyền, quyền lợi hợp pháp của bên vi phạm những phán quyết này có hiệu lực thực thi hiện hành pháp lý cao và có tính bắt buộc .

Như vậy, vi phạm hợp đồng tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi phân tích khá chi tiết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung như hậu quả pháp lý của vi phạm hợp đồng, biện pháp xử lý vi phạm hợp đồng…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *