Để góp quý khách thuận lợi trong bài toán xem ngày tốttháng 12 năm 2016 cũng như thuận nhân thể trong câu hỏi so sánh các ngày hồi tháng 12/2016 cùng với nhau. Công ty chúng tôi đã Tổng hợp tất một ngày dài đẹp hồi tháng 122016 cũng tương tự đưa ra những ngày chưa tốt trong tháng.

Trong trường vừa lòng quý bạn không yêu cầu xem ngày xuất sắc tháng 12 năm năm 2016 hay coi ngày đẹp nhất tháng 12 năm 2016 bởi vày đã có ý định tiến hành quá trình vào một ngày cụ thể trong mon 12, quý bạn vui lòng tìm đến ngày tương ứng và lựa chọn xem cụ thể hoặc chọn luật Xem ngày tốt xấu để xem một ngày thay thể.
Bạn đang xem: Tổng hợp ngày tốt xấu trong tháng 12 năm 2016

Xem ngày giỏi tháng một năm 2017


Xem ngày tốt tháng hai năm 2017


Xem tử vi 2022 theo từng tháng


TRA CỨU TỬ VI 2022

Nhập đúng đắn thông tin của mình!


NamNữ

TỔNG HỢP NGÀY TỐT XẤU trong THÁNG 12 NĂM 2016


Lịch dương

1

Tháng 12


Lịch âm

3

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Tỵ, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


coi NGÀY TỐT THEO TUỔI

Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 12


Lịch âm

4

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

3

Tháng 12


Lịch âm

5

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 12


Lịch âm

6

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

5

Tháng 12


Lịch âm

7

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 12


Lịch âm

8

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

7

Tháng 12


Lịch âm

9

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước đoạt hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 12


Lịch âm

10

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày giáp Tý, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 12


Lịch âm

11

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

10

Tháng 12


Lịch âm

12

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 12


Lịch âm

13

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Đinh Mão, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

12

Tháng 12


Lịch âm

14

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 12


Lịch âm

15

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 12


Lịch âm

16

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

15

Tháng 12


Lịch âm

17

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 12


Lịch âm

18

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 12


Lịch âm

19

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 12


Lịch âm

20

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày ngay cạnh Tuất, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

19

Tháng 12


Lịch âm

21

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 12


Lịch âm

22

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 12


Lịch âm

23

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 12


Lịch âm

24

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Mậu Dần, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 12


Lịch âm

25

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 12


Lịch âm

26

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 12


Lịch âm

27

Tháng 11


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

26

Tháng 12


Lịch âm

28

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 12


Lịch âm

29

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 12


Lịch âm

30

Tháng 11


Ngày Tốt


Ngày gần kề Thân, mon Canh Tý, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 12


Lịch âm

1

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hắc đạo (câu nai lưng hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

30

Tháng 12


Lịch âm

2

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, mon Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

31

Tháng 12


Lịch âm

3

Tháng 12


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, tháng Tân Sửu, năm Bính Thân

Ngày Hoàng đạo (minh mặt đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Trên đây là Tổng hòa hợp ngày giỏi tháng 12 năm năm 2016 mà chúng tôi muốn gửi đến những bạn. Mặc dù nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ hợp với một vài ba tuổi cũng tương tự các công việckhác nhau. Thay nên, khi nắm bắt được ngày giỏi xấu vào tháng 12/2016 thì bạn phải tra cứu: xem ngày tốt hợp tuổi để sở hữu kết quả cụ thể và đúng chuẩn nhất mang đến mình.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ vào NĂM 2022

♦Ngày xuất sắc tháng 1năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 7năm 2022

♦Ngày tốt tháng 2 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 8 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 9 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 10 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 5 năm 2022 ♦Ngày giỏi tháng 11 năm 2022

♦Ngày giỏi tháng 6năm 2022 ♦Ngày tốt tháng 12 năm 2022


Xem tử vi 2022


NamNữ
Xem ngay

Xem phong thủy hàng ngày


Ngày sinh
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
202220232024 202520262027202820292030
Xem ngay
*
Sim điện thoại có buộc phải là thành phầm phong thủy?
Mỗi con số trong dãy sim điện thoại đều sở hữu những năng lượng riêng, tùy thuộc vào trật tựcủa hàng số nhưng mà Sim điện thoại cảm ứng có thể tác động tới bạn theo hướng xuất sắc (Cát) hay xấu(hung)
*
Dùng tởm dịch lựa chọn sim phong thủy giỏi cho 4 đại nghiệp đờingười!
Bằng những gợi nhắc quẻ dịch sim giỏi cho 4 đại nghiệp, chúng ta cũng có thể chọn hàng sim phong thủyhợp tuổi thỏa ý muốn muốn cung ứng công danh, tài vận, tình duyên nhà đạo hay hóa giải vậnhạn
*
Tìm hiểu bỏ ra tiết ý nghĩa bộ gậy vào tarot năm 2022 mới nhất!
*
Hướng dẫn giải pháp bói bài bác tarot cho người mới bắt đầu chi tiết
*
Năm 2022, coi bói bài xích tarot ở chỗ nào hay và uy tín liệu chúng ta đã biết?
*
Mua bài xích Tarot ngơi nghỉ đâu? Địa chỉ mua bài tarot uy tín chúng ta nên biết?
*
Xem bói chân thành và ý nghĩa bộ bài Oracle Tarot năm 2022 đầy đủ, chủ yếu xác
*
Ý nghĩa xuôi với ngược của lá bài xích strength vào tarot năm 2022
*
Giải mã ý nghĩa lá bài xích Tarot The World năm 2022 rất đầy đủ nhất!
*
LÁ THE JUDGEMENT - GIẢI MÃ Ý NGHĨA LÁ BÀI CHÍNH XÁC NHẤT NĂM 2022
*
Luận giải chân thành và ý nghĩa lá bài the sun vào tarot năm 2022 đưa ra tiết?


Xem thêm: Chuyển Đổi Yên Nhật (Jpy) Và Việt Nam Đồng (Vnd) Máy Tính Chuyển Đổi Tỉ Giá Ngoại Tệ

*
Ý nghĩa lá bài The Moon khi kết phù hợp với các lá bài bác khác là gì?

Xem ngày giỏi xấu