Author:Publisher:Edition/Format: Summary:
Kim Oanh.;Vi Cầm.;Ấnh Tuyết.;Lê Phong Trịnh;Dung Đặng;All authors
: , <201->
*
DVD đoạn phim : VietnameseView all editions & formats

Câu chuyện kể về cha cô nàng Vy (Ánh Tuyết), Mai (Vi Cầm), Hạnh (Kim Oanh) đều đã bước vào tuổi bố mươi mà vẫn chưa kết hôn. Mỗi cô có một xuất thân, nghề nghiệp, hoàn cảnh khác nhau tuy thế đều gặp phải rắc rối vào chuyện tình cảm tiền hôn nhân. Tía cô nàng cắt chuối ăn thề kết thành Hội Trinh Nữ với tôn chỉ rằng: sẽ sống vui vẻ mà không cần đàn ông. Tuy nhiên, họ không lường được những gì sắp diễn ra với họ ... Read more...
*

Please choose whether or not you want other users to be able lớn see on your profile that this library is a favorite of yours.

Bạn đang xem: "đếm ngược cho 30": bức tranh chân thực về cuộc sống


*
Finding libraries that hold this item...


Material Type: Document Type: All Authors / Contributors: OCLC Number: Language Note: Notes: Credits: Cast: Description: Other Titles:
Videorecording
Visual material
Kim Oanh.; Vi Cầm.; Ấnh Tuyết.; Lê Phong Trịnh; Dung Đặng; Vân Anh.
Find more information about: Kim Oanh. Vi Cầm. Ấnh Tuyết. Lê Phong Trịnh Dung Đặng Vân Anh.
849851487
In Vietnamese.
Digital clip disc.
Director, Trịnh Lê Phong; script-writers, Đặng Dung, Vân Anh.
Kim Oanh, Vi Cầm, Ánh Tuyết, Hồng Quang, Hữu Phương, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Chí Trung, Diệu Hương.
2 videodiscs (DVD) : sound, màu sắc ; 4 3 phần tư in.
Đếm ngược cho cha mươi

Abstract:


Câu chuyện kể về cha cô nàng Vy (Ánh Tuyết), Mai (Vi Cầm), Hạnh (Kim Oanh) đều đã bước vào tuổi cha mươi mà vẫn chưa kết hôn. Mỗi cô có một xuất thân, nghề nghiệp, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm tiền hôn nhân. Cha cô nàng cắt chuối ăn thề kết thành Hội Trinh Nữ với tôn chỉ rằng: sẽ sống vui vẻ mà không cần đàn ông. Mặc dù nhiên, họ không lường được những gì sắp diễn ra với họ ...

Xem thêm: Tổng Hợp Mới Nhất Hình Ảnh Gấu Đẹp Nhất Hành Tinh, 1000+ Con Gấu & Hình Ảnh Con Gấu Đẹp Nhất
You may have already requested this item. Please select Ok if you would lượt thích to proceed with this request anyway.


jQuery(document).ready( function () findLibs("","","","","pgload=","",""); ); function findLibsWhenExpanded() if(jQuery("#donelocator").html().length ==0) findLibs("","","","","pgload=","",""); function findLibs(loc, start_holding, ht, format, pgload, group, ll) var ajaxLocatorServiceUrl = "/wcpa/servlet/org.oclc.lac.ui.ajax.ServiceServlet?"; var inp = document.getElementById("inplocator"); if(inp) inp.style.display= "inline"; ajaxLocatorServiceUrl += "wcoclcnum="+849851487; if(loc != null && loc.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&loc="+encodeURIComponent(loc); if(ll != null && ll.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ll="+encodeURIComponent(ll); if(start_holding != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&start_holding="+start_holding; if(ht != null && ht.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ht="+ht; if(format != null && format.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&format="+format; if(group != null && group.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&segroup="+group; if(false) ajaxLocatorServiceUrl += "&ip="; if(pgload != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&"+pgload; OWC.UTIL.ajax(ajaxLocatorServiceUrl, serviceCommand: "holdingsdata", function(data) jQuery("#donelocator").html(data); setPopupDivs(); inp.style.display= "none"; ); function setPopupDivs() //call the javascript now // dropdowncontent.init("libsdisplay-num", "right-bottom", 100, "click")// var edit = document.getElementById("libsdisplay-edit");// if(edit) dropdowncontent.init("libsdisplay-edit", "left-bottom", 100, "click"); var size = document.getElementById("libsdisplay-form"); if(form) dropdowncontent.init("libsdisplay-form", "left-bottom", 100, "click"); var format = document.getElementById("lib-formats-pop01"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop01", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop02"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop02", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop03"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop03", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop04"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop04", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop05"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop05", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop06"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop06", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop07"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop07", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop08"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop08", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop09"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop09", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop10"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop10", "left-bottom", 100, "click"); function loadtags(tagid) var value = document.getElementById("tags_"+tagid).innerHTML; var ctrl = document.getElementById("TagEntry"); var text = ctrl.value; value = value.replace("&","&"); //value = value.replace("&","&"); if(text == "") text = text + trimAll(value); else text = text + "," + trimAll(value); document.getElementById("TagEntry").value = text; var pos = ctrl.value.length; if(ctrl.setSelectionRange) ctrl.focus(); ctrl.setSelectionRange(pos,pos); else if (ctrl.createTextRange) var range = ctrl.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd("character", pos); range.moveStart("character", pos); range.select(); document.getElementById("TagEntry").focus(); var inp;
Languages:Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | 中文(繁體) | 中文(简体)

You: Sign In | Register | My magioi.vn | My Lists | My Watchlist | My đánh giá | My Tags | My Saved Searches
magioi.vn:Home | About | Help | tìm kiếm

magioi.vn is the world"s largest library catalog, helping you find library materials online. Learn more ››