Cộng tác viên giờ anh là gì ? hiệp tác viên trong tiếng anh là gì

Định nghĩa về “Cộng tác viên” trong trong giờ đồng hồ Việt 

Cộng tác viên là bạn hợp tác làm việc với các tổ chức, công ty để gia công việc tuy nhiên không bên trong biên chế. Đây được xem như là một nghề tay trái xuất xắc nghề buôn bán thời gian. Bắt tay hợp tác với những nhà tuyển chọn dụng để tiến hành các công việc được giao.Bạn sẽ xem: cộng tác viên trong giờ anh là gì

Vậy, “cộng tác viên” trong giờ Anh là gì ? và được viết như vậy nào?

Cộng tác viên trong giờ anh trong chăm ngành tài chính là gì?

Collaborator /kəˈlæb.ə.reɪ.tər/ (noun): a person who works together with others for a special purpose – tín đồ hợp tác làm việc với tín đồ khác cho các mục đích đặt biệt làm sao đó.

Bạn đang xem: Cộng tác viên in english

Ở dạng rượu cồn từ (Adverb): Collaborate /kəˈlæb·əˌreɪt/: bắt tay hợp tác – hòa hợp tác để làm việc cùng nhau hoặc với người khác.

Ở dạng tính trường đoản cú (Adjective): Collaborative /kəˈlæb·əˌreɪ·t̬ɪv, -ˈlæb·ər·ə·t̬ɪv/

Ở dạng danh trường đoản cú (Noun): Collaboration /kəˌlæb·əˈreɪ·ʃən/

Ngoài ra, còn tồn tại các từ đồng nghĩa với “cộng tác viên” trong giờ đồng hồ anh như: assistant, associate, colleague, confederate, co-worker cũng được sử dụng tương tự như như tự “collaborator”. Chúng ta cũng có thể linh hoạt sử dụng các từ khác nhau vào những trường hợp và ngữ cảnh sao cho cân xứng với yêu thương cầu.

Các từ đồng nghĩa tương quan khác: helper, partner, teammate, team player

Các lấy ví dụ như về “cộng tác viên” giờ đồng hồ Anh

The Medicomm group and their collaborators are testing whether computers vị the job better.

Nhóm Medicomm và hiệp tác viên của mình đang kiểm tra xem liệu máy tính có làm cho cho quá trình tốt hơn.

I haven’t been associated with the project over the last year

Tôi dường như không cộng tác với những dự án những năm qua.

The director had been accompanied lớn the meeting by an assistant.

Giám đốc đã cùng một trợ lý đi cho cuộc họp.

Without consulting her colleagues she flew from Ho chi Minh city to Hanoi to sign a contract.

A confederate who either drove his car off the base or had it waiting at a designated spot.

Một liên minh vẫn lái xe của anh ấy ta ra khỏi căn cứ hoặc đợi nó tại một vị trí được chỉ định.


*

Cộng tác viên giờ đồng hồ anh gọi là gì Cộng tác viên tiếng anh gọi là gì 

He told all their friends and co-workers that he was going to lớn propose in domain authority Nang during the festival.

Anh ấy nói với vớ cả đồng đội và đồng nghiệp của họ rằng anh ấy sẽ cầu hôn ở da Nang trong lễ hội.

Today many of the helpers are the same age as the people for whom they are providing meals.

Ngày nay, không ít người dân giúp việc bằng tuổi với đầy đủ người mà người ta đang hỗ trợ bữa ăn.

At present, MPs must publicly declare the appointment of partners or family members và may only hire one at a time.

Hiện tại, những nghị sĩ buộc phải tuyên bố công khai việc chỉ định các đối tác doanh nghiệp hoặc thành viên gia đình và chỉ có thể thuê một tín đồ tại 1 thời điểm.

It’s like you were on the other side of the field & I’d be wondering, Where’s my teammate ?

Giống như các bạn ở phía bên đó sân cùng tôi tự hỏi, Đồng đội của tôi đâu?

It is a very rewarding career if you pick your specialist area carefully và work as a team player.

Xem thêm: 30+ Câu Nói Và Trích Dẫn Hay Trong Ngôn Tình Trung Quốc, Trích Dẫn Ngôn Tình

Đó là một trong những sự nghiệp rất có lợi nếu bạn chọn quần thể vực chuyên gia của chúng ta một cách cảnh giác và làm việc như một đội chơi.